Terry van de Vossenberg

Mijn naam is Terry van de Vossenberg. Gescheiden, vader van een zoon en een dochter.

Geboren in 1970 op het platteland in Handel en opgetogen in Gemert-Bakel. Mijn hele leven al ben ik gefascineerd door de wonderen van de levende natuur en de rol van de mens hierin. Ik heb 20 jaar nodig gehad om de gehele menselijke complexiteit te doorzien en de politiek economische context te begrijpen. WerkLeven voegt hier weer iets aan toe.

Beroep:
Ondernemende burger
(co-creatie)

Sustainocraat
(Holistische processen in een interactie tussen mens en geïnstitutionaliseerde belangen)

Een van de dingen waar ik van kindsbeen af al in ben geïnteresseerd is de manier waarop geld en werk een dominante rol in onze maatschappij hebben gekregen.

Herdefiniëring “werk” is broodnodig. Binnen de context van de menselijke vooruitgang is het krijgen en opvoeden van kinderen een heilige taak die omringd zou moeten zijn met respect, steun en hulp.
De moeder met kinderen is in dit proces waardevoller dan de man die schroefjes aandraait in de fabriek. Nu is dat vreemd genoeg andersom. Zo is er een cultuur ontstaan waarin iemand die een baan heeft “erbij hoort” en iemand zonder baan niet.

Arbeid hoort weer inzetbaar te zijn voor een natuurlijk menswaardig bestaan. We hebben het dan niet over de industriële belangen van schroefjes aandraaien maar over de inzet en wederkerigheid van onze activiteiten.

We dienen aanspraak te maken op ons bewustzijn en onze maatschappelijke structuur en samenhang af te stemmen op de natuurlijke werkelijkheid waar wij afhankelijk van zijn.

Werkleven voedt dit bewustzijn door de verhalen die mensen hebben achter het werk dat ze doen boven tafel te krijgen en inzichtelijk te maken. Ik ben erg benieuwd naar die verhalen.