Rob Bekkers

Mijn naam is Rob Bekkers 52 jaar
Barefoot runner en  Allroundoperator bij Friesland Campina Werkleven of zoals in de foto: Leven / Werk
Getrouwd met Angelique, 3 kinderen

De toekomst van werk en de moderne organisatie van arbeid; De vraag achter de vraag, het verhaal achter de vraag!

Mijn motivatie om mee te doen is deels een invulling geven aan de dingen die ik echt leuk vind en  ontwikkelingen die ik zie op de werkvloer.

In mijn werk zie ik deels weer een Top down organisatie ontstaan en ikzelf voel dat betrokkenheid van mijzelf daardoor minder aan het worden is. Er moet steeds meer met minder mensen een effect daarvan dat ik bij mijzelf heb gezien is dat je daardoor meer in het vertrouwde blijft en minder zelf initiatief gaat nemen om zaken aan te kaarten want het wordt niet opgepakt of op een andere prioriteit weggezet.

Daarbij maak ik me ook zorgen om de vergrijzing, gemiddelde leeftijd is 50+ jaar en er is bijna geen instroom van jeugd.
Mijn gevoel daarbij is dat jeugd het belangrijk vindt om die balans Leven/werk goed te hebben een reden zou kunnen zijn dat ploegendienst daar niet bij past.
Werkleven helpt mij weer op een andere manier naar de dingen te kijken wat nu al een positief effect heeft op mijn houding in/op het werk.

Ultieme vraag voor mij zou zijn:
Hoe kunnen organisaties inspelen op de toekomst van werk en de moderne organisatie van arbeid; en mogelijk veranderen?
De verhalen en het spiegelen dat is waar ik het voor doe,
Met vriendelijk groet Rob