Gwen van Valkengoed

Werkleven; op weg naar een duurzame toekomst voor werk!

Een duurzame toekomst voor werk; een goede samenvatting voor mijn motivatie om aan dit project deel te nemen.

Mijn naam is Gwen van Valkengoed. Als coach en organisatieadviseur werk ik dagelijks met mensen aan vraagstukken die met werk te maken hebben. En ik merk al langere tijd dat er een kloof zit tussen hoe mensen werk beleven en willen werken, met de wijze waarop we werk georganiseerd hebben in Nederland.

Het lijkt soms weleens alsof we op twee snelheden lopen. De manier waarop we naar werk kijken, de plek en invulling van werk in ons leven vindt steeds minder reflectie in de wet- en regelgeving en de manier waarop werk binnen organisaties is geregeld. Steeds vaker zie ik hoe mensen hier hun eigen vorm en vrijheid in vinden.

Maar ik zie ook vormen van flexwerk die helemaal niet voor vrijheid en eigen invulling staan. De dagelijkse realiteit loopt uit de pas met onze wetgeving en de manier waarop bedrijven hun werk georganiseerd hebben. Maar wat wil er dan ontstaan? En hoe kunnen we onze samenleving zo inrichten dat het recht doet aan hoe mensen willen en kunnen werken? Binnen gezonde en duurzame economische kaders? Daar ben ik benieuwd naar.

Onze zoektocht begint denk ik bij het luisteren naar de ervaringen van mensen met werk. Met elkaar kijken naar wat er speelt, het verhaal achter het verhaal ophalen. En hierin met elkaar mogelijkheden zoeken om het systeem zo in te richten dat onze manier van werken duurzaam geborgd is en ruimte heeft om verder te ontwikkelen.